คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
พระราชทานเพลิง  
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระมหาโพธิวงศาจารย์ หรือหลวงปู่สุจี กตสารมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดแพร่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(27ก.พ.56) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลงศพพระมหาโพธิวงศาจารย์ หรือหลวงปู่สุจี กตสารมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดแพร่  

สำหรับประวัติพระมหาโพธิวงศาจารย์ หรือ สุจี กตสารมหาเถร เป็นบุตรนายฉลาดและนางผัน ขรวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2460 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะเส็ง ที่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เข้าสู่สมณเพศด้วยการบรรพชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ที่วัดกาญจนาราม ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และอุปสมบท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.  2481 ณ วัดเดียวกัน มรณภาพด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 สิริอายุรวม 94 ปี 80 พรรษา

พระมหาโพธิวงศาจารย์ ได้เลื่อนสมณศักดิ์ตามลำดับตั้งแต่พระครู สัญญาบัตรชั้นพิเศษที่พระครูธรรมสารสุจิต รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระภัทรสารมุนี พระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชรัตนมุนี พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวิริยาภรณ์ พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร และพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่พระมหาโพธิวงศาจารย์กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพพระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่สุจี กตสารมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖, อดีตที่ปรึกษาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ
• วันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.
o โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ ๙๕ รูป เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
• วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันอาราธนาสรีระสังขารขึ้นปราสาท
o เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ ๙๕ รูป
o เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร ๒๐๐ รูป
o เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีอาราธนา และเชิญหีบ สรีรสังขารพระมหาโพธิวงศาจารย์ จากศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมือง ประดิษฐานบนปราสาทนกหัสดีลิงค์ ณ มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดแพร่
o เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ พระสงฆ์จัตุรวรรค สวดพระอภิธรรม
• วันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ มณฑลพิธี สนามหลวงจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.
• วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
o เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๗๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ธัมมนิยามสูตร
o เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์มาติกา (ในพระราชานุเคราะห์) พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
o เวลา ๒๐.๐๐ น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม(ในพระบรมราชานุเคราะห์)
• วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธี สนามหลวงจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. (วันเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ)
o เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดแพร่ จากนั้นเสด็จขึ้นเมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร พระราชาคณะ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนเมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ พระราชทานเพลิง พระพิธีธรรม เสด็จพระราชดำเนินกลับ
o เวลา ๒๑.๐๐ น. ประกอบพิธีขอขมาถวายเพลิงตามล้านนาประเพณี (เผาจริง)
• วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธี สนามหลวงจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (วันเก็บอัฐิ) เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 10.59 น. โดย คุณ กฤษกร ขยันการ

ผู้เข้าชม 749 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,498,436 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553