ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านถิ่น มีความประสงค์
จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านถิ่น
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๗ ถนนทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง
ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวืธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่)
และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น.  เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐. บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่
กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๗ ถ.ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.banthin.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๖๔๕๐๔๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ข่าวจาก
นางสาวขวัญดาว ถิ่นสุข
นักวิชาการพัสดุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2557 เวลา 15.57 น. โดย คุณ กฤษกร ขยันการ

ผู้เข้าชม 296 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,498,434 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553