คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ถวายพระพรชัยมงคล พานพุ่ม วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  
 

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลบ้านถิ่น ร่วมกับฝ่ายปกครอง กลุ่มพลังมวลชนตำบลบ้านถิ่น
ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ
เนื่องในวโรกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ลำดับที่ ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น
ลำดับที่ ๒ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลบ้านถิ่น
ลำดับที่ ๓ สภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านถิ่น
ลำดับที่ ๔ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านถิ่น
ลำดับที่ ๕ โรงเรียนถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านโป่งศรี
ลำดับที่ ๖ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ลำดับที่ ๗ ประชาชน บ้านโป่งศรี
ลำดับที่ ๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านถิ่น
ลำดับที่ ๙ ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ตำบลบ้านถิ่น
ลำดับที่ ๑๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดถิ่นใน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2555 เวลา 11.47 น. โดย คุณ กฤษกร ขยันการ

ผู้เข้าชม 737 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,498,433 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553