หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บ้านถิ่นไทลื้อ ลือชื่อของเก่า
พระธาตุถิ่นแถนค้าขายทั่วแดน
สุขแสนทั่วหน้าประชารวมใจ
ที่สักการะของเรา เจ้าคุณโอภาส
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
เครื่องเงินและของเก่า
พรสุดาเครื่องเงิน
 
 
 
 
 
  สำนักปลัดเทศบาล
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงาน ต่างๆ ที่ขอความร่วมมืองานการตรวจสอบ แสดงรายการ เกี่ยวกับเอกสาสำคัญของ ทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและ ประ กาศของเทศบาล งานรับเรื่อง ร้องทุกข์และร้องเรียน งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ นิติกรรมสัญญา การติดต่อและ อำ นวยความสะดวกในด้านต่างๆ ภายในอาคารสำนักงาน
       
  กองคลัง
    1.งานการเงินและบัญชี
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำทะเบียน งบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำ รายงานประจำวัน ประเดือน ประจำปีของเทศบาล
       
    2.งานพัสดุและทรัพย์สิน
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานการซ่อมแซมและรักษา งานการจัดทำและเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สินงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
       
    3.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำทะเบียนผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี ตรวจสอบภาษีทุกประเภท งานเร่งรัดภาษี และรับชำระภาษีค่าธรรมเนียม ใบขออนุญาตและค่าปรับต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ
       
  กองช่าง
    1. ดูแลควบคุมการ ก่อสร้าง ต่อเติม
    2. ก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ เขื่อน สะพาน ทางเท้า
    3. ติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้า แสงสว่าง
    4. ตกแต่งสถานที่ในการจัดทำพิธี หรือกิจกรรมในวันสำคัญ
    5. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
    6. การดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-645-047
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047 โทรสาร : 054-645-047
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม 3,975,645 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10