หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำลำเหมืองโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหัวไหน่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายน้ำบ่อหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ ๑.)ผงหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๒๕๒๐ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน บพ 2958 แพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2