หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บ้านถิ่นไทลื้อ ลือชื่อของเก่า
พระธาตุถิ่นแถนค้าขายทั่วแดน
สุขแสนทั่วหน้าประชารวมใจ
ที่สักการะของเรา เจ้าคุณโอภาส
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
เครื่องเงินและของเก่า
 
สมาคมใตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาแพร่
 
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านถิ่นในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านถ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง [ 27 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 363 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 43 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เด [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 85 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 88 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 94 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 86 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 98 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 111 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 182 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 207 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 227 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 213 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 274 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันส [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 259 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.5/ว150 กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25 [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว149 แจ้งขยายเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว148 แจ้งซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว147 แจ้งแนวทางการดำนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว146 แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือปุปกรณืทางการแพทย์ ฯ [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/4261 แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1858 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1848 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเ [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1839 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส [ 9 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1838 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส [ 9 เม.ย. 2563 ]     
 
 
 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ยม กิจกรรม Big Cleaning Day [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-31 มีนาคม 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศยกเลิกรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชประเภทอื่นที่ไม่ใช่ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่พุง ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกวา [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่พุง ประกาศผลการประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปางไฮ-บ้านป [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหลวง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จำนวน 3 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งแล้ง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ทุ่งแล้ง ปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการตรวจเงิ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-645-047
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047 โทรสาร : 054-645-047
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม 2,637,215 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10