หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านถิ่นในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.๙๔)และภาษี [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 24 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประม [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ขอเรียนเชิญ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 72 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 124 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 140 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 146 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 8 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 149 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 194 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.2561 ประจำปีงบป [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 205 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอ [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 173 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้านค้าชุ [ 8 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 198 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีด [ 5 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 175 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรื่องเผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 165 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันส [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 183 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.3/ว3440 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว3441 การโอนเงินถาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว3435 การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว428 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3427 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/3426 การพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใช้ดุลยพินิจภายหลังการสิ้นสุดการเสนอราคาด้ส [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3419 แจ้งแนววินัจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3420 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3417 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กค 2557 [ 16 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว425 รายงานข้อมูลการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]     
 
 
 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 33 รายการ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยหม้าย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยหม้าย กิจกรรมจิตอาสา \\\"เราทำดี ด้วยหัวใจ\\\" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพร [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 13 รายการ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งแล้ง รายงานการตรวจสอบงบการเงิน อบต.ทุ่งแล้ง ปี 2561 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู จากบ้านนางไส หงษ์สี่ ถึงบ้านนายลอน ว [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู จากบ้านนายประสิทธิ์ เพ็ชรหาญ ถึงทางหล [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยอ้อ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงวางท่อน้ำดิบประปาเปลี่ยนท่อปูนใยหินเป็นท่อ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยอ้อ ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อน้ำดิบประปาเปลี่ยนชนิดท่อปูนใยหินเป็นท่อพีวีซี [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,964,938 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553