หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ประจำปี 2562  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านถิ่น ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิต นั้น
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งประชาสัมพันธืเพื่อเชิญชวนให้กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่มประชาชนทั่วไป คณะบุคคล กลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน โดยให้ยื่นเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 10.10 น. โดย คุณ ชลธิชา ถิ่นแถลบ

ผู้เข้าชม 184 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,964,946 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553