หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น ดำเนินการและสนับสนุนเพื่อส่งเสร
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562(31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น  
 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอลงทะเบียน ประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประชาชนมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา หรือผู้ปกครอง   จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก          จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด                          จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารดา(ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
7.แบบคำร้องขอลงทะเบียน ดร.01(ทต.บ้านถิ่น จัดไว้บริการ)
8.แบบรับรองสถานะครัวเรือน ดร.02 (ทต.บ้านถิ่น จัดไว้บริการ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 11.15 น. โดย คุณ ชลธิชา ถิ่นแถลบ

ผู้เข้าชม 31 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,964,953 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553