หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.๙๔)และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.๕๑)ประจำปี๒๕๖๒  
 

ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ได้รับการปะสานงานจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.๙๔) โดยยื่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.๕๑) ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ทุกสาขา หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๕๑-๑๑๗๕ ต่อ ๐

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 14.31 น. โดย คุณ พนม วิใจคำ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านถิ่น หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-645-047
จำนวนผู้เข้าชม 1,964,934 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553