หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่่งเทศบาลตำบลบ้านถิ่น (แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน และติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น) [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2