หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสิทธิเดช ประจญมาร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถิ่น
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายจักรพงค์ อินทรรุจิกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอดิศร อุปการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางชนัญชิดา สีดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง