หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสิทธิเดช ประจญมาร
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถิ่น
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายจักรพงค์ อินทรรุจิกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอดิศร อุปการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางชนัญชิดา สีดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


.นายจักรพงศ์ อินทรรุจิกุล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา