หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บ้านถิ่นไทลื้อ ลือชื่อของเก่า
พระธาตุถิ่นแถนค้าขายทั่วแดน
สุขแสนทั่วหน้าประชารวมใจ
ที่สักการะของเรา เจ้าคุณโอภาส
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
 
สมาคมใตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาแพร่
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-645-047
 
 
 
 
  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
       
       
  คำขวัญประจำตำบลบ้านถิ่น
       
       
  พันธกิจ (Mission)
    1. จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    2. จัดการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์
    3. จัดการด้านส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    4. จัดการด้านส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน
    5. จัดการด้านการส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
    6. จัดการด้านส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    7. จัดการด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
    1. ปรับปรุง บำรุง และสร้าง ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    2. การให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า ได้รับการศึกษา มีสุขภาพดี
    3. การให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    4. การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี อันดีงาม
    5. การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ให้โอกาส เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
    6. การพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน
    7. การให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ชุมชนเกิดการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนโดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
      พอเพียง
    8. การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
    9. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2553
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-645-047 โทรสาร : 054-645-047
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม 2,637,227 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10